Virksomheder kan tjene penge med grøn omstilling.

Her er en tjekliste med 5 råd!

Af Hanin Alzuhairy, stifter og direktør for Advising International ApS, 19. august 2020.

 

 Do well while doing good – Det er, hvad jeg bl.a. har lært på Harvard Business School Online & Copenhagen Business School.

Klimaopvarmning, vandspild, udledning af drivhusgasser/CO2 og oksekød er bl.a. nogle af de temaer, som er blevet almene at høre om i medierne.  Vi står overfor et stort problem, som vi desværre selv har været skyld i siden ca. 1980’erne, hvor produktionsindustrien for alvor startede. Den CO2-udledning, vi gennem årene har udledt, bliver i atmosfæren i op til flere hundreder år, men hvis vi for alvor gør noget nu, så er der håb for de kommende generationer.

Bærdygtighed handler nemlig om at investere i vores børn og børnebørns fremtid, så de får et godt kvalitetsliv, i stedet for udelukkende at fokusere på at tjene penge på kort sigt, på bekostning af klimaet og dermed kommende generationer. Imidlertid skal man som virksomhed ligeledes tænke på sin omsætning, da det ellers ikke vil give mening at have en forretning. Derfor skal man finde ens ”hot spot” i forretningen, hvor virksomhedernes forretningsstrategier giver dem mulighed for både at gøre noget godt for den verden, vi alle er en del af, samtidig med at øge omsætningen. Nutidens forbruger er nu blevet meget opmærksom på bæredygtighed, og det er denne forbruger, virksomheder skal arbejde mod at tiltrække.

Ud fra FNs 17 verdensmål og 169 delmål har eksperter udledt flere aspekter, som kan medføre til bæredygtig økonomisk vækst, hvis man selvfølgelig har forretningsstrategien og marketingstrategien på plads. I henhold til ”Better Business Better World” rapporten, som er udarbejdet af The Business & Sustainable Development Commission, kan verdensmålene åbne op for markedsmuligheder på 12 milliarder US dollars på bare fire områder, som udgør 60% af den reelle økonomi: Fødevarer og landbrug, byer, energi og sundhed.

 Tjekliste: 5 råd til, hvordan din virksomhed kan gøre noget godt (do good), samtidig med at øge omsætningen (do well):

1) Læs FNs 17 verdensmål og ”Better Business Better World” rapporten og vurder, hvilke ”hot spot”, der er for virksomheden: Er der forretningsområder, som er mulige for virksomheden at inddrage i ens forretningsstrategi? Det kan både være nye muligheder og tilpasning af eksisterende i den bæredygtige retning.

2) ”Disruptive Sustainability” er hvad der skal til, når du har fundet dit bæredygtige forretningsområde eller ”hot spot” (niche). Din virksomhed skal nemlig disrupte markedet med bæredygtige produkter eller processer, og turde at gribe mulighederne på trods af de forbundne risici.

Nogle start-up virksomheder gør det allerede i ”experimentation” fasen, som er den første fase, en virksomhed befinder sig i, hvor virksomheden eksperimenterer med et produkt. Hvis de er heldige og dygtige som f.eks. Kodak, så opdager de helt nye måder at gøre tingene på.

Industrien og virksomheden indtræder derefter “startfasen”. Denne fase er normalt utrolig rentabel, men før eller senere nærmer de fleste brancher og virksomheder sig modenhed.

Når virksomheden er i ”maturity” fasen, er der stor risiko for, at virksomheden bliver ”disrupted”, da den kører med samme produktlinje/ produktionsmetoder, men prøver at gøre dem mere effektive. Nye teknologier, produkttyper og processer dukker op, som ofte tilfredsstiller kundernes behov på nye måder og erstatter det eksisterende produkt fuldstændigt. Bilen erstattede heste- og vognforretningen. Smarttelefonen erstattede de klassiske mobiltelefoner og udslettede Nokia og Motorola. Digital streaming bragte mange af de store musikudgivere ud af drift.

Succesfulde virksomheder ser ofte ikke disse slags disruptions – og når de ser dem, afviser de dem ofte med påstanden om, at “det aldrig kommer til at ramme os” eller “vores kunder vil ikke have dem” eller “vi kan ikke tjene penge på at gøre det. ” Ofte har de svært ved at give slip på gamle måder at tænke og arbejde på.

Ved hjælp af analytiske metoder, kan man undersøge, hvilke store usikkerheder, som virksomheden eller branchen står over for, eller at det kan blive aktuelt i fremtiden. For eksempel så er bæredygtighed en langsigtet investering for nogle produktionsvirksomheder i deres forretning eller branche generelt, pga. forurening, vandforsyningsproblemer eller ringe jordkvalitet som et resultat af klimaopvarmningen.

Ved at være opmærksom på sådanne risici vil virksomheder være i stand til at undgå skæbnen for Kodak eller Nokia og blive ”markeds-jumpere”. De virksomheder, der går foran, har indarbejdet en ”risiko-tankegang” i deres virksomhedsstrategi – de anerkender usikkerheden, de står overfor, og bruger den til at foretage en strategisk omstrukturering af deres forretning.

Hvordan man skal gøre dette, kræver en omfattende analyse af virksomhedens disruption-muligheder inden for bæredygtighed, hvor disruption strategi, og forretningsmodel ligeledes vælges.

3) Find dit bærdygtige formål ”purpose” og skab en stærk virksomhedskultur: ”Formål” er et centralt tema, når man taler om bæredygtighed. Definer dit klare bæredygtige formål og byg det i din virksomhedskultur. Ideen om, at formål kan forbedre præstationer, understøttes af en omfattende akademisk forskning.

Et klart formål er med til at øge ydeevnen, da der er mange psykologiske effekter forbundet med et godt formål. Eksempelvis kan formål hjælpe en virksomhed med at udvikle en stærk virksomhedskultur og dermed en stærk identitet. Medarbejdere drevet af et godt formål arbejder mere motiveret og mere effektivt. Endvidere skaber det et ry for at ”gøre det rigtige”, som bruges i differentieringen fra konkurrenterne og til at tiltrække og fastholde kunder.

Virksomheder med et klart bæredygtigt formål spiller en stor rolle i den grønne omstilling, da de både er med til at gøre produktionsprocesserne og arbejdsprocesserne bæredygtige, samtidig med, at de kan ændre forbrugernes adfærd mod bæredygtighed.

4) ESG-investering kan betale sig. ESG står for Environment, Socialog Governance – eller på dansk: Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Som bæredygtig virksomhed, er det relevant at vise omverdenen og investorerne, at du som virksomhed lever op til ESG-kravene; hvordan virksomheden har planer om at sænke sit energiforbrug, bekæmpe børnearbejde, fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, og handle etisk i sin ledelse.

5) Investér i den rigtige marketingstrategi: Virksomhedens marketingstrategi, heriblandt branding og kommunikation skal kunne fortælle om virksomhedens bæredygtige retning, heriblandt evt. ESG og udgivelse af rapporter om virksomhedens bæredygtige indsats, på en ensartet og strategisk og skræddersyet måde, så virksomheden differentierer sig fra konkurrenterne, og tiltrækker og fastholder medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og investorer.

Desværre er der en del virksomheder, der ikke har kendskab til marketingens ”power”, og at det er denne, som i sidste ende er vejen til succes.

Bæredygtig omstilling er en proces, som skal indarbejdes i virksomhedsstrategien. Alle kan tage et skridt på vej mod bæredygtig omstilling, det er et fælles globalt projekt med et godt formål, og ja, alle virksomheder kan gøre en forskel, store som små, samtidig med at opnå vækst ved hjælp af de rigtige forretnings- og marketingstrategier!